Reiki

 

 

Reiki je víceméně uznávaná léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Za zemi původu Reiki se uvádí Japonsko a jako zakladatel/objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze, a to z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. Reiki předpokládá existenci energetických center (čaker) a drah (meridiánů) v lidském těle. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální.

Je univerzální,léčivá síla, která proudí skrze Reiki kanál při požádání a vychází rukama žadatele o léčení. Tato síla spolu s podvědomím žadatele, určuje jakou intenzitou, jak dlouho a kam má tato energie proudit. Tuto sílu nelze modulovat vlastním přáním ani představou. Reiki je naprosto nezávislá. Reiki se dá přirovnat k velmi jemným radiovým vlnám, které pronikají k příčině onemocnění a následně tuto příčinu léčí včetně jejích následků. Výsledek léčení je pak závislý na charakteru onemocnění a množství použité Reiki síle.

 

Reiki může být pouze nabízena, ale nikdy ne vnucována. Každý člověk je nemocen na základě svého rozhodnutí a na základě svého rozhodnutí a žádosti může být Reiki použita k jeho léčbě.

Do této energie může být zasvěcen každý, kdo je otevřený pracovat sám na sobě duchovní cestou. Není podmínkou, že kdo chce být do této energie zasvěcen, musí léčit druhé lidi. Mnoho lidí tuto energii využívá pro léčení sama sebe nebo svých blízkých.

Možnost využití této energie má mnoho uplatnění. Reiki můžete léčit zvířata, stromy, celou přírodu, plnit si svá přání, čistit si byt od negativních energií atd.

 

Působit reiki může pouze člověk, který prošel zasvěcením energetických center k přijímání a dalšímu předávání energie (zasvěcení, neboli iniciace, posílí energetickou vibraci aury a vede ke zvětšení objemu energie daného adepta reiki).

1. stupeň

zasvěcený byl naladěn na zdroj léčivé energie reiki a dokáže tuto energii přijímat a předávat přikládáním rukou (není důležité kam se ruce přiloží, energie si najde sama místo, kde je potřeba léčit, či posílit organismus příjemce). 1. stupeň reiki je určen hlavně pro samoléčení, ale i pro léčení druhých doteky rukou. Zasvěcení do prvního stupně lze podstoupit během jednoho dne.

2. stupeň

zasvěcený zná část symbolů, jejichž používání modifikuje a umocňuje účinky reiki. Zasvěcený 2. stupně dokáže nyní působit nejen bezprostředním dotykem dlaní, ale i na dálku (třeba i na druhý konec země).

3. stupeň - mistr

Adept reiki má nyní daleko větší možnosti léčit. Je schopen i vhodně upravit (zasvětit) předměty určené k léčení.